konferencja-co-to-jest

Czym jest konferencja? Czy oznacza to samo, co kongres i szkolenie? Jak inaczej można określić konferencję? Nie da się ukryć, że praktycznie w każdej branży organizuje się szkolenia firmowe, spotkania biznesowe czy właśnie konferencje. Na każdym wydarzeniu można otrzymać wiele informacji dotyczących danego obszaru. Jaka jest jednak definicja konferencji?

Spis treści:

  • Co to jest konferencja?
  • Konferencja a kongres
  • Konferencja a szkolenie

Z wpisu dowiesz się, czym jest konferencja oraz czym się różni od kongresów i szkoleń.

Co to jest konferencja?

Słownikowa definicja konferencji wyjaśnia, że konferencja jest spotkaniem przedstawicieli jakichś instytucji bądź organizacji w celu mówienia danych zagadnień. Tłumacząc najprościej, konferencja skupia określoną grupę osób w określonym miejscu i czasie w celu wymiany uwag, poglądów, przemyśleń na interesujący temat – przeważnie związany z zawodem. Nie ma jasno sprecyzowanej liczby uczestników konferencji czy też miejsca.

 

Konferencja a kongres

Konferencja nie oznacza tego samego, co kongres. To, co wyróżnia kongresy, to regularność spotkań. Przeważnie uczestnicy kongresów spotykają się raz w roku na sesjach trwających kilka dni. Podczas kongresów wymieniają się uwagami oraz poglądami na istotny temat. Przeważnie spotkania tego typu mają charakter polityczny, naukowy, religijny lub społeczny. Kongresy działają wyłącznie w czasie przewidzianym programem, a wyniki są popularyzowane.

Konferencja jest mniejsza niż kongres i bardziej konkretna. Skupia się na wymianie informacji, a spotkaniu towarzyszy jasno określony cel. Nie ma także formy cykliczności.

Konferencja a szkolenie

Czym w takim razie różnią się konferencje od warsztatów czy szkoleń? Jeśli chodzi o polską scenę konferencyjną, możemy wyróżnić sympozja – spotkania specjalistów w danej dziedzinie, które często mają charakter naukowy. Podobnie są określane zjazdy mające charakter akademicki, które są zgromadzeniem osób, których celem jest omówienie problemu, wymiana doświadczeń, poglądów, ustalenie toku działania. Uczestnicy konferencji są przedstawicielami różnych, lecz zbliżonych do siebie branż. Osoby, które uczestniczą w zjeździe, pochodzą z jednego środowiska.

Szkolenia są z kolei przeznaczone dla określonej grupy osób, a ich celem jest uzupełnienie wiedzy z danej dziedziny bądź wykształcenia. Są to przeważnie wykłady połączone z ćwiczeniami. Mają bardziej kameralny charakter. Można także wymienić wydarzenia, które mają charakter zebraniowy. Zebranie to zgromadzenie pewnej liczby osób w celu omówienia spraw ważnych dla danej grupy.